Wielkanocna Zbiórka Żywności

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

Wolontariusze Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku uczestniczyli w dniach 01-02 kwietnia 2017 r. w  Wielkanocnej Zbiórce Żywności zorganizowanej przez Bank Żywności. Celem zbiórki było dotarcie z pomocą żywnościową do jak największej liczy osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie oraz zapewnienie im godnych Świąt Wielkanocnych.

Przez cały weekend wolontariusze w zespołach 2-3osobowych pełnili dyżury w hipermarkecie Biedronka przy ulicy 11 listopada w Słupsku.

 

Wolontariuszom serdecznie dziękujemy!