Kacper Firkowski z klasy 1 TEG - Słupskim Liderem Aktywności Obywatelskiej 2016

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

Uroczysta Gala konkursu „Słupski Lider Aktywności Obywatelskiej 2016 ” odbyła się 21 grudnia 2016 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Konkurs organizowany był w ramach projektu „Start-up dla Liderów Akademii Aktywności” współfinansowanego ze Środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kapituła konkursu przyznała nagrody w 6 kategoriach:

  • jednostka samorządu terytorialnego,
  • organizacja pozarządowa,
  • biznes,
  • aktywność społeczna,
  • wolontariat.

Kacper Firkowski - uczeń Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - został laureatem w kategorii: WOLONTARIAT

Kacper jest aktywnym wolontariuszem Fundacji Indygo w Słupsku. Podejmuje liczne działania, akcje i inicjatywy  na rzecz środowiska lokalnego. W tym roku zakres działań obejmował  m.in. wykonanie muralu przy ulicy Wyspiańskiego w Słupsku,  przygotowanie scenografii i  udział w inscenizacji Powstania Warszawskiego, animacje kulturalne podczas wydarzeń „Witkacy na trawie”, „Śniadania z Witkacym”, „Zlot Słupskich Czarownic z Triną Papisten”, realizacja warsztatów pn.”Ginące zawody-Reaktywacja”, realizacja Projektu „Pędzlem po ekranie”, miejskiej gry „Uporządkuj swoje miasto” oraz happeningu „Stop przemocy wobec zwierząt - Zwierzę też człowiek”.

Kacper jest również bardzo aktywnym członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza „Panda” przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Uczestniczy m.in. w zbiórkach żywności w ramach współpracy z Bankiem Żywności, w akcji „Rolniczak czyta dzieciom”, współuczestniczył w realizacji przedstawienia teatralnego z okazji Mikołajek pt. „Jak to Mikołaj polubił witaminy” dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 8 w Słupsku.

Serdecznie gratulujemy naszemu Laureatowi!