Jarzynowe żaglówki

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

W ramach współpracy z Miejskim Przedszkolem Integracyjnym nr 8 w Słupsku realizowany jest  projekt „Zdrowe Drugie Śniadanie”. 10 stycznia 2017r. dziewczęta ze Szkolnego Klubu Wolontariusza ( z klasy  1 TUŻ i 2 TUa) poprowadziły, już po raz trzeci, zajęcia z zakresu żywienia dla dzieci.

Tym razem postanowiły one zachęcić najmłodszych do jedzenia warzyw proponując wspólne wykonanie jarzynowych żaglówek. Okazało się, że dzieci z wielkim entuzjazmem zabrały się do realizacji tego pomysłu. Warzywne kompozycje bardzo je zaciekawiły i zainspirowały do twórczej pracy. Wspólne tworzenie  okazało się bardzo wesołą i zdrową zabawą.