Skaczemy dla Natalki

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

Dziękujemy wszystkim uczestnikom eventu, którzy dzielnie walczyli, żeby przeskoczyć Mount Everest. Podziękowania należą się również osobom które przyczyniły się do tej imprezy: Bernadecie Kopeć i Marcinowi Klinkoszowi jako kierownikom zamieszania. SOSiR Słupsk za udostępnienie obiektu;

Fundacji United Way za pomoc w organizacji zbiórki; Annie i Łukaszowi Skowrońskim za okazane wsparcie finansowe przy produkcji koszulek, firmie WielkiFormat oraz Apator, za przekazanie gadżetów na aukcje; Izie Grabowskiej, Ewie Schulz, Iwonce Kosickiej, Tomkowi Kosickiemu, Mirkowi Witkowi i Jarkowu Skapowiczowi - trenerom Akademii Małego Lekkoatlety, którzy prowadzili konkursy dla najmłodszych; Marioli Szeremecie, trenerce w programie Lekkoatletyka dla Każdego za pomoc przy organizacji; wolontariuszkom: Wiktorii, Kasi i Oli z Zespołu Szkół Agrotechnicznych oraz Klaudii z I LO i Kindze z Siemianic; Adamowi Gołębiowskiemu oraz Joannie Moszczyńskiej za pomoc, Monice z MyGym za przeprowadzenie rozgrzewki oraz nagrody, PKS Słupsk za pomoc w dystrybucji plakatów, TV Słupsk, Gryf24 oraz Głos Pomorza za pomoc w promocji imprezy; Wszystkim, którzy upiekli i przynieśli ciasta na kiermasz.