Szkolenie wolontariuszy

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

A oto kilka zdjęć ze szkolenia  dla wolontariuszy, które odbyło się we wtorek, dnia 27 września br. roku w bibliotece szkolnej. Zostało ono zorganizowane przez  Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku.Młodzież miała możliwość zapoznania się z rożnymi formami działalności w zakresie wolontariatu.
Celem warsztatu było zwiększenie zaangażowania i zachęcenie młodzieży w organizowaniu i realizowaniu autorskich inicjatyw młodzieżowych.