Olimpiada Sportowa Przedszkolaka

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

W Hali Sportowej przy Stadionie 650-lecia w Słupsku odbyła się Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa z okazji Dnia Dziecka.

W imprezie wzięły udział 6-latki z 19 przedszkoli. Celem imprezy było uświadomienie dzieciom potrzeby uprawiania sportu oraz stosowanie zasady fair play w życiu i sporcie. Nasi wolontariusze byli bardzo zaangażowani w organizację olimpiady za co bardzo wszystkim dziękujemy.

Monika Żynis, Teresa Zarzycka