Wolontariusze z Rolniczaka pomagali podczas balu przedszkolaka

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

27 stycznia 2016 - członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza z naszej szkoły pomagali opiekować się dziećmi podczas balu karnawałowego w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 8  w Słupsku. Wspólne zabawy i konkursy były okazją do integracji młodzieży z dziećmi.