XVI Słupska Gala Wolontariatu

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

4 grudnia 2015r odbyła się  XVI Słupska Gala Wolontariatu. W czasie uroczystości nagradzane były osoby indywidualne oraz Młodzieżowe Kluby Wolontariusza.

Nasz Klub Wolonntariusza "Panda" został wyróżniony za działania z pasją, zaangażowanie w pracę wolontarystyczną oraz wielkie serce na rzecz społeczności lokalnej. Gala Wolontariatu pokazała, jak wielu ludziom w naszym regionie nie jest obojętny los innych oraz była okazją aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.