"Jak być wolontariuszem – wolontariat w pierwszych krokach” - szkolenie

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

A oto kilka zdjęć ze szkolenia  dla wolontariuszy, które odbyło się we wtorek, dnia 20 oraz 28 października br. w bibliotece szkolnej. Zostało ono zorganizowane przez  Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku.

Rozmawialiśmy m.in. o możliwościach angażowania się w aktywność wolontarystyczną, poruszyliśmy kwestię motywacji oraz korzyści wynikających z wolontariatu.
Wolontariusze dzielili się własnymi doświadczeniami z pracy wolontarystycznej, jak również, dla urozmaicenia zajęć, mieli okazję uczestniczenia w różnych grach i ćwiczeniach warsztatowych.