Wielka Akcja Krwiodawstwa w Rolniczaku  „Twoja krew –Twoje życie”

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

W piątek 23 października 2015r. zgodnie z naszą wieloletnią tradycją, odbyło się w naszej szkole akcja oddawania krwi, w której wzięli udział zarówno uczniowie jak i nauczyciele szkoły.

 

Akcja poprzedzona była spotkaniami młodzieży z pracownikiem  Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku panią Marzeną Hanuszkiewicz-Więckowską oraz pogadankami dla rówieśników przeprowadzonych przez przeszkolonych w zakresie krwiodawstwa wolontariuszy.