Kiermasz podręczników

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

Tradycją naszej szkoły jest coroczny kiermasz używanych podręczników. W tym roku odbył się on 13 września 2018r. w bibliotece szkolnej.

Uczniowie mogli sprzedać i kupić używane podręczniki do nauki przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych do klasy:1,2,3 i 4.Ceny zakupu były dużo niższe, niż przy nowych podręcznikach. Kiermasz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i ich rodziców. Organizator kiermaszu: biblioteka szkolna oraz Szkolny Klub Wolontariusza