Wycieczka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

Dnia 1 października 2015 r. Liga Ochrony Przyrody i Wolontariat zorganizowały wycieczkę do miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

W wycieczce tej brali udział uczniowie z 1TA, 1TEO, 1TI, 1TAG, 3 TI. Po dotarciu na miejsce z dużym zainteresowaniem słuchaliśmy pracowników schroniska, którzy opowiedzieli o tym, jak na co dzień funkcjonuje schronisko. Następnie jeden z pracowników oprowadził nas po schronisku zwracając szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas przechodzenia obok klatek z psami. Każdy z nas mógł zobaczyć w jaki sposób sam może pomóc wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt. Osoby zainteresowane miały  również okazję zapoznać się z zasadami pracy w wolontariacie na rzecz schroniska.