Wielkanocne Zdrowe Drugie Śniadanie

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

26 marca 2018r. w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 8 w Słupsku odbyły się warsztaty kulinarne dla najmłodszych udziałem naszych uczniów.

Dzieci miały możliwość zapoznania się  z tradycjami wielkanocnymi, a następnie wspólnie z opiekunami i wolontariuszami komponowały różne potrawy świąteczne wykazując się przy tym wielka kreatywnością i pomysłowością. Na zakończenie spotkania odbyła się degustacja i wspólna zabawa.