ROBOTYKA W PRZEDSZKOLU #4

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

26.02.2018r. uczniowie z klasy 3 TI odwiedzili Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 8 w Słupsku i po raz kolejny pokazali dzieciom fascynujący świat robotów. Podczas warsztatów dzieci zdobywały wiedzę z zakresu konstruowania i programowania robotów równocześnie rozwijając swoją kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne i umiejętność logicznego myślenia i planowania.

 

Zainteresowanie tematyką programowania dzieci już w wieku przedszkolnym to ogromna wartość dla ich rozwoju, przy jednoczesnej świetnej zabawie, dlatego planowana jest kontynuacja zajęć informatycznych w przedszkolu.