grand prix "biegamy razem w słupsku"

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

30 grudnia 2017r. odbył się z naszym udziałem czwarty bieg Grand Prix ”Biegamy razem w Słupsku”. Bieg odbył się na terenie Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Słupsku. 

Bieg odbył się na dystansie  5 km i uczestniczyło w nim 300 zawodników. Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza „PANDA”  z dużym zaangażowaniem pomagali przy organizacji imprezy, której celem była promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Organizatorem biegu  był  Słupski Ośrodek Sportu  i  Rekreacji w Słupsku.