HIP HOP DRUGĄ SZANSĄ

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

28 listopada 2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie w ramach projektu edukacyjno-profilaktycznego HIP-HOP  Drugą Szansą. Spotkanie poprowadził koordynator Przemysław Kaca, który jest również autorem  książki „Hip Hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży”. Towarzyszyli mu raperzy ze Słupska: Rupit i Ellov .

Młodzi wykonawcy prezentowali swoją twórczość, natomiast prowadzący mówił o roli jaką w społeczeństwie odgrywa  kultura hip-hopowa. Poruszany był temat wzajemnego szacunku oraz wyrażania własnego zdania przez młodzież. Celem spotkania było także uświadomienie oraz ograniczenie postaw i zachowań ryzykownych wśród młodzieży, a także pokazanie alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Na spotkaniu panowała luźna atmosfera i każdy mógł  się wypowiedzieć na dany temat.