Robotyka w przedszkolu

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

W ramach współpracy z Miejskim Przedszkolem Integracyjnym nr 8 w Słupsku odbyły się pierwsze, cykliczne zajęcia z informatyki dla najmłodszych. Uczniowie z klasy 3 TI na pierwszym  spotkaniu (22 listopada 2017) chcieli pokazać dzieciom, że informatyka to nie tylko sama teoria, ale także ciekawe zajęcia praktyczne. Informatycy wspólnie z dziećmi (grupa IV i V ) budowali i programowali roboty.

 

Dzieci używając  klocków montowały wyjątkowe konstrukcje i za pomocą prób i błędów programowały swoje roboty. Podczas zajęć maluchy były bardzo zaangażowane i zafascynowane ,a praca w grupach dodatkowo uczyła ich wzajemnej współpracy. To były wyjątkowe zajęcia!

Zajęcia są realizowane w ramach priorytetu Ministerstwa Edukacji na rok szkolny 2017/2018:  „Podniesienie jakości edukacji informatycznej; bezpieczeństwo w Internecie; odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”.