Akcja Krwiodawstwa Krwi

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

26 października 2017r. wolontariusze z klasy 2 TEG i 3 TI pomagali w przeprowadzeniu akcji krwiodawstwa, która odbyła się na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Włączając się do akcji staramy się uświadomić innym potrzebę dzielenia się najcenniejszym darem-krwią. W tym dniu krew oddało 43 uczniów – w ilości ok. 20 litrów krwi.Cieszymy się bo nasza szkoła w 2016 roku uzyskała Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi przyznawany przez Ministerstwo Zdrowia i Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.