Obchody Światowego Dnia Żywności

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

16 października 2017 Wolontariusze naszej szkoły uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Żywności. W tym roku odbyły się dwa wydarzenia w których wzięliśmy udział:

 w miejskiej grze terenowej - podczas gry 5-8 osobowe grupy ze szkół średnich i gimnazjów miasta Słupska mogli się wzajemni poznać i wspólnie działać w przestrzeni miejskiej.

 Tematyka wydarzenia dotyczyła niemarnowania żywności. Naszą szkołę reprezentowała młodzież z Wolontariatu: Adrianna Zielonka, Gosia Kwietniewska, Angelika Machajewska, Karina Jazowska, Patrycja Stachowiak i Kacper Firkowski;

  

       konkursie kulinarnym „Mocni w niemarnowaniu”. Wiktoria Bąkowska i Krystian

       Kowalski z klasy 2 TUŻ otrzymali wyróżnienie za przygotowanie potrawy w I edycji

       konkursu kulinarnego „Mocni w niemarnowaniu”. Celem konkursu było

       promowanie idei niemarnowania żywności oraz wyłonienie najciekawszej

 potrawy, której produktem bazowym był makaron. Organizatorem konkursu był Bank Żywności w Słupsku.