Ogólnopolska akcja zbiórki żywności „Podziel się posiłkiem”

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

W dniach 28-29 września 2017r. wolontariusze z naszej szkoły brali udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”, której celem jest m.in. pomoc najuboższym mieszkańcom miasta i powiatu słupskiego. Organizatorem zbiórki  żywności był Bank Żywności w Słupsku. Młodzież pełniła 2-3 godzinne dyżury w sklepie Biedronka przy ul. Koszalińskiej w Słupsku. Koordynatorem akcji był szkolny Klub Wolontariusza -Grupa „PANDA”.

 

Dziękujemy za zaangażowanie w pomoc potrzebującym.