Kacper Firkowski laureatem "8 wspaniałych"

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

Kacper Firkowski – uczeń klasy 1 technik geodeta został Laureatem Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu  Nastolatków „8 Wspaniałych”. Była to 23 edycja konkursu, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych.

Kacper został wyróżniony za wszechstronne działania na rzecz środowiska lokalnego, konsekwentną pomoc potrzebującym oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Jest to wyjątkowe wyróżnienie dla naszego Wolontariusza. Gratulujemy!!!