Rolniczak czyta dzieciom 2017

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

W roku szkolnym 2016/2017 trwa akcja głośnego czytania dzieciom w przedszkolach. Uczniowie i Wolontariusze z naszej szkoły  w każdy czwartek czytają dzieciom ulubione bajki i baśnie w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku.

Natomiast w każdy poniedziałek  nauczyciel języka angielskiego p. Aleksandra Brzezińska  z uczennicami z klasy 3TAK i 2TAG czytają dzieciom w Przedszkolu Ekologiczno-Językowym „Poziomka” we Włynkówku. Słuchanie bajek umila najmłodszym pobyt w przedszkolu. Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą.