Rolniczak czyta dzieciom 2016

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

Trwa całoroczna akcja głośnego czytania dzieciom w przedszkolach. Celem jej jest rozwijanie pasji czytania u najmłodszych, kształcenie w nich umiejętności słuchania tekstu czytanego oraz rozbudzanie ich wyobraźni i poszerzanie wiedzy o świecie.

Uczniowie Zespołu Szkół Agrotechnicznych czytają w przedszkolach:

  • Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku
  • Przedszkole Ekologiczno-Językowe "Poziomka" we Włynkówku
  • Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku
  • Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku
  • Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku.

Wizyty naszych uczniów cieszą się w przedszkolach ogromną popularnością. Aktorskie i oratorskie zaangażowanie młodzieży spotyka się z wielkim entuzjazmem najmłodszych słuchaczy, którzy spontanicznie i bardzo żywiołowo reagują na prezentowane przez uczniów teksty literackie. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do naszej akcji o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej.