Rolniczak czyta dzieciom

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

W roku szkolnym 2016/2017 trwa akcja głośnego czytania dzieciom w przedszkolach. Uczniowie i Wolontariusze z naszej szkoły  w każdy czwartek czytają dzieciom ulubione bajki i baśnie w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku.

Czytaj więcej...

Trwa całoroczna akcja głośnego czytania dzieciom w przedszkolach. Celem jej jest rozwijanie pasji czytania u najmłodszych, kształcenie w nich umiejętności słuchania tekstu czytanego oraz rozbudzanie ich wyobraźni i poszerzanie wiedzy o świecie.

Czytaj więcej...