Narodowe czytanie 2018

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

8 września 2018r. (w sobotę) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbyło się Narodowe Czytanie lektury „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

We wspólnym czytaniu udział wzięli: Starosta Powiatu Słupskiego Pan Zdzisław Kołodziejski oraz inni przedstawiciele Samorządu lokalnego, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie. Poszczególne, wybrane osoby odczytywały fragmenty powieści, a słuchacze zebrani na sali mieli możliwość bliższego poznania  powieści. Uczestnicy Narodowego Czytania obejrzeli także teledysk  „Wiosna przyjdzie i tak!” (Piosenka z filmu „Przedwiośnie” w wykonaniu polskiej piosenkarki Kayah). Celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Tegoroczne Narodowe Czytanie miało wymiar szczególny, gdyż odbywało się w roku 100-lecia odzyskania przez  Polskę Niepodległości.