Narodowe czytanie

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

Narodowe Czytanie powieści H. Sienkiewicza "Quo vadis". W czytaniu wziął udział Starosta Powiatu Słupskiego Pan Zdzisław Kołodziejski i inni przedstawiciele władz samorządowych. Lektury wysłuchała młodzież szkolna i nauczyciele, którzy aktywnie włączyli się w czytanie. Równocześnie uczestnicy Narodowego Czytania obejrzeli fragmenty adaptacji powieści polskiego noblisty a uczniowie klas pierwszych zapoznali się biblioteką szkolną.
Organizatorem spotkania był Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

Czytaj więcej: NARODOWE CZYTANIE - QUO VADIS 2016