Uczniowie Rolniczaka oddają honorowo krew

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

16 listopada 2016 w ramach obchodów  98 rocznicy Święta Niepodległości uczniowie Rolniczaka oddają honorowo krew.

ZSA od 11 lat  współpracuje z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Akcje propagujące honorowe oddawanie krwi wpisane są w działania profilaktyczne i edukacyjne szkoły. Systematycznie organizujemy zajęcia edukacyjne wśród młodzieży mające na celu dostarczenie wiedzy o roli krwi dla zdrowia i życia człowieka, o zasadach honorowego oddawania krwi oraz o warunkach jakie musi spełnić uczeń, aby zostać honorowym dawcą krwi.

 

Wiedzę przekazują uczniom zapraszani pracownicy Centrum, pielęgniarka szkolna oraz przeszkoleni wolontariusze  - uczniowie naszej szkoły. W czasie obecnego roku szkolnego  odbędą się 3 takie akcje.

Od kilku lat bierzemy udział w Ogólnopolskim Turnieju pod hasłem „ Młoda Krew Ratuje Życie” dla szkół ponadgimnazjalnych .  Sukcesem było zajęcie przez naszą szkołę w 2012 roku III miejsca i w 2014 roku II miejsca w województwie pomorskim w kategorii ilości oddanej krwi. W ciągu 11 lat około 1080 uczniów naszej szkoły oddało honorowo około 900 litrów krwi.  Dnia 16 listopada 2016 do akcji zgłosiło się 80 uczniów i 5 nauczycieli. Aby akcja odbyła się sprawnie 45 uczniów odda krew w mobilnym autobusie Centrum, a pozostali uczniowie w Regionalnym Centrum przy ulicy Szarych Szeregów w Słupsku.

Popularyzowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży wynika z potrzeb nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy potencjalnymi odbiorcami krwi. Wbrew temu co bardzo często mówią ludzie starsi o młodzieży obserwując młodzież mojej szkoły  wiem, że są bardzo zainteresowani realizacją celów prospołecznych, podejmują działania dla dobra drugiego człowieka. 

Do akcji przystąpiło 61 uczniów, oddali 16,500 L krwi pełnej.