"Jak osiągnać sukces?" - Gra symulacyjna

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

Uczniowie klasy 3 technik informatyk uczestniczyli w grze symulacyjnej Jak osiągnąć sukces-produkty finansowe na różnych etapach życia. Moderatorem gry był p.Przemysław Kowalczyk, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

 

Uczniowie podejmowali decyzje finansowe, zawodowe i ubezpieczeniowe. W trakcie gry uczestników spotykały rożne zdarzenia losowe, które wpływały na posiadanie przez nich środki finansowe.