Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku

foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku
foto1
Biblioteka ZSA w Słupsku


Motto: "Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…” K. Makuszyński

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku zaprosiła uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na spotkanie w dniu 21 października 2015 roku.

 Jego tematem były zagrożenia płynące z nadużywania Internetu i konsekwencje wynikające z intensywnego funkcjonowania w wirtualnym świecie. Spotkanie miało charakter zajęć edukacyjno-warsztatowych. Było podzielone na dwie części: pierwsza z nich miała na celu przedstawienie faktów umożliwiających zrozumienie problemu jakim jest nadużywanie Internetu. Hanna Rakowska zwróciła uwagę młodzieży na problem nadmiernego korzystania z sieci co prowadzi do oderwania młodych ludzi od innych form aktywności realizowanych poza Internetem.

 Druga część spotkania była warsztatem, który zaangażował uczniów w pracę zespołową i w dyskusję na powyższy temat. Uczestnicy wskazywali korzyści i zagrożenia płynące z Internetu, poszukiwali  przyczyn i skutków nadmiernego używania Internetu oraz zastanawiali się jak mogliby ograniczyć ilość swojego czasu spędzanego w  wirtualnym świecie. Na zakończenie prowadząca spotkanie szczególnie uwrażliwiła zebranych na zjawisko cyberprzemocy, które jest jednym z głównych zagrożeń naszych czasów zwłaszcza dla młodych ludzi.

 W zajęciach w MBP w Słupsku uczestniczyli uczniowie z klasy 3 technik informatyk i klasy 2 technik architektury krajobrazu. Opiekunami młodzieży byli nauczyciele Zespołu Szkół Agrotechnicznych: Monika Żynis i Gabriela Witek.